Η ένταξη της γυναικοκτονίας στη νομοθεσία έχει ήδη επιφέρει κοινωνική αλλαγή, αναφέρει ο ΣΠΑΒΟ