Ανησυχητικά τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή, λέει ο ΠΙΣ και καλεί σε πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί άκρως ανησυχητικές τις διαπιστώσεις του Γενικού Ελεγκτή για το ΓεΣΥ. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησε την Πέμπτη, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου δήλωσε ότι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε τις αρχικές επισημάνσεις του ΠΙΣ, όπως τις κατέθεσε ήδη από το 2016 μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη και κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς σε πιστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ παρέθεσε εκτενώς τα θέματα που ο ΠΙΣ θεωρεί ότι χρήζουν βελτίωσης για να προστατευτεί το ΓεΣΥ, τα οποία αφορούν τη θέσπιση θεσμοθετημένων κανονισμών για την ένταξη των νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ, την ανεπάρκεια ολοκληρωμένου εποπτικού ελέγχου από ανεξάρτητη αρχή, την ανεπάρκεια του σφαιρικού προϋπολογισμού, τη μη κάλυψη απαραίτητων υπηρεσιών και βασικών αναγκών του Κύπριου ασθενή και ειδικά αυτών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, την ανυπαρξία ιατρικών πρωτοκόλλων και κλινικών κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και την έλλειψη ασφαλιστικών δικλείδων για αποφυγή καταχρήσεων.

Αίτημα του ΠΙΣ, όπως είπε, είναι να διαχωριστεί η ευθύνη μεταξύ της διαμόρφωσης της πολιτικής του ΓεΣΥ και της ορθής εφαρμογής του Συστήματος. Άποψή του είναι ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή και να έχει την ευθύνη παρακολούθησης του βαθμού αποτελεσματικότητας του ΓεΣΥ. Επίσης, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΙΣ, ανεξάρτητη αρμόδια αρχή και όχι ο ΟΑΥ πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει τον τρόπο εφαρμογής του Συστήματος και των αποζημιώσεών του.

Συγκεκριμένα, για το θέμα που προέκυψε με γιατρούς που καταχρώνται το ΓεΣΥ, σημείωσε ότι οι παραλήψεις που εντοπίζονται είναι μικρότερες του 0,01% και δεν μπορεί για απειροελάχιστες περιπτώσεις να «θυματοποιείται ολόκληρη η ιατρική κοινότητα» για κατάχρηση του συστήματος. Συμπλήρωσε ότι και ο ΠΙΣ καταδικάζει τις καταχρήσεις, όπου αυτές αποδειχθούν, ενώ οι αρχές οφείλουν να επιληφθούν του θέματος.

Ο Δρ Αγαθαγγέλου σημείωσε επίσης ότι στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή γίνεται αναφορά σε 67 γιατρούς που αμείβονται με εξαιρετικά υψηλά ποσά, από τους 3.000 παρόχους που δραστηριοποιούνται στο Σύστημα Υγείας. Επομένως, τόνισε, αυτοί αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Έκανε επίσης αναφορά στην ανομοιογένεια που παρατηρείται στις «συμβάσεις με αδιαφανείς διαδικασίες», που «προκαλούν το αίσθημα αδικίας των συμβεβλημένων με το σύστημα ιατρών», που προσβάλλονται και ζημιώνουν από τυχόν καταχρήσεις, «είτε αυτές προέρχονται μεμονωμένα από συναδέλφους, είτε προέρχονται από την απουσία αποτελεσματικού ελέγχου, τόσο σε επίπεδο παρόχων αλλά και δικαιούχων», ανέφερε.

Όσον αφορά τα δημόσια νοσηλευτήρια, ο ΠΙΣ ανέφερε ότι αποτελούν καθοριστικό φορέα στην εφαρμογή του ΓεΣΥ και η σημασία τους διαφάνηκε στη διαχείριση της πανδημίας.

«Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, είναι απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσει η αυτονόμηση και να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι για το συγκεκριμένο θέμα ο ΠΙΣ έχει καταθέσει σειρά προτάσεων με 17 σημεία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «η ιατρική κοινότητα θέλει την εφαρμογή ενός συστήματος υγείας, που να διασφαλίζει την προσβασιμότητα, την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τον απαραίτητο προϋπολογισμό που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου».

Για να γίνει αυτό, ο ΠΙΣ εισηγείται την εισαγωγή ελάχιστων κριτηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD), εισαγωγή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων, εισαγωγή συγκεκριμένων προτύπων ποιότητας, διενέργεια ανεξάρτητων επιθεωρήσεων και κλινικών ελέγχων για αξιολόγηση και επίβλεψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και πιστοποίηση των παρόχων υγείας για εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εξέφρασε την ανησυχία του, αναφέροντας ότι ο αρμόδιος φορέας για το ΓεΣΥ «αγνοεί και προφανώς περιφρονεί τις εισηγήσεις θεσμών όπως η Ελεγκτική Υπηρεσία και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αλλά και παρερμηνεύει νομοθετικές διατάξεις», ενώ τα διορθωτικά μέτρα που έχουν κατατεθεί από τον ΠΙΣ καθυστερούν να εφαρμοστούν. Σημείωσε ότι η πανδημία δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι στα διαχρονικά προβλήματα και παθογένειες που αφορούν το σύστημα υγείας. Η ιατρική κοινότητα, είπε, θέλει να συμβάλει στη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ, «προωθώντας την υγεία των πολιτών και την ίδια στιγμή να προασπίσει την αξιοπρέπεια των ιατρών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,