Πρώτη ήττα νέας κυβέρνησης Ισραήλ στη Βουλή για αμφιλεγόμενο νόμο για ισραηλινή υπηκοότητα