Ανακοίνωση Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου – Προσφορά διορισμού για τη θέση Δικαστή Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου και Προέδρου Διοικητικού Δικαστηρίου

Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με υπόθεση που αφορά σε παραβίαση Διαταγμάτων βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου