Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ανάγκη εκσυγχρονισμού νομοθεσιών και τη δημιουργία μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού του Κυπριακού Δικαίου