Δέσμευση Επ. Νομοθεσίας για περαιτέρω εκσυγχρονισμό νομοθεσιών/δράσεων για δικαιώματα των παιδιών

Επιβεβαιώνεται η διαρκής υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον τομέα της προστασίας των παιδιών, αλλά και η δέσμευσή της για συνέχιση των δράσεων προς επίτευξη στόχων που χρειάζονται για περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό νομοθεσιών και δράσεων, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του γραφείου της Επιτρόπου με το οποίο κοινοποιείται στα ΜΜΕ η κατάθεση ΄Εκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα ΄Έθνη για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στο δελτίο Τύπου  αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Επίτροπος απέστειλε σήμερα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη την Έκθεσή της,  που αποτελεί την εθνική  συνεισφορά της Δημοκρατίας σε σχέση με  το ψήφισμα  Α/RES/74/133  της Γενικής Διάσκεψης των  Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Rights of the Child».

Με το ψήφισμα, η Γενική Διάσκεψη καλεί το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να καταθέσει  λεπτομερή έκθεση  για τα δικαιώματα του παιδιού που να περιέχει πληροφορίες σε σχέση με την εναρμόνιση των κρατών μελών με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους που  πηγάζουν από αυτή.

Όπως αναφέρεται, η Έκθεση της Επιτρόπου παρουσιάζει επιγραμματικά τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις δεσμεύσεις της που πηγάζουν από τη Σύμβαση και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση  του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ενώπιον της 75ης συνόδου της Γενικής Διάσκεψης , με την ευκαιρία των 30 χρόνων της ψήφισης της Σύμβασης των  ΗΕ για τα Δικαιώματα  του Παιδιού του 1990.

Στην Έκθεση που κατέθεσε η Επίτροπος, στην ετοιμασία της οποίας συνέβαλαν και όλα τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, γίνεται αναφορά σε νομοθετικά μέτρα και μέτρα για  φιλική δικαιοσύνη προς τα παιδιά, εκπαιδευτικά,  διοικητικά  μέτρα, μέτρα  χειρισμού παιδιών μεταναστών, ασυνόδευτων ανηλίκων, μέτρα κατά των διακρίσεων, παιδιά υπό φροντίδα, σχέδια δράσης, μέτρα προστασίας παιδιών, μέτρα προστασίας της υγείας παιδιών, για την Επιτροπή που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για την παρακολούθηση των μέτρων υλοποίησης  και εφαρμογής της Σύμβασης, για το Σπίτι του Παιδιού, το Συμβούλιο που έχει την ευθύνη να συντονίζει όλες τις ενέργειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

“Όλες οι αναφορές  της Επιτρόπου  επιβεβαιώνουν την διαρκή  υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και  προς τον τομέα αυτό της προστασίας των παιδιών, αλλά παράλληλα, καταδεικνύουν και την δέσμευσή της για συνέχιση των δράσεων προς επίτευξη στόχων που χρειάζονται για περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό νομοθεσιών και δράσεων”, καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,