Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ανάγκη εκσυγχρονισμού νομοθεσιών και τη δημιουργία μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού του Κυπριακού Δικαίου

Τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμος του 2023»