Απάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως σε δημοσίευμα σχετικά με την αναβολή επαναξιολόγησης/επαναδιαπίστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υψηλού συμβολισμού και στη βάση νομολογίας Ανωτάτου η απόφαση για διαβατήρια Τ/κ, λέει κυβερνητική πηγή

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την αποδοχή συναλλαγών με κάρτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δικηγορικών γραφείων