Επωνυμίες αξιωματούχων της κυβέρνησης σε δικηγορικά γραφεία

Μαθητεία φοιτητριών και φοιτητών Νομικής σε δικηγορικά γραφεία κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

Ανάθεση με κλήρωση δικαστικών υποθέσεων ΡΙΚ σε δικηγορικά γραφεία