Μαθητεία φοιτητριών και φοιτητών Νομικής σε δικηγορικά γραφεία κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

Ο ΠΔΣ προχωρεί στην υλοποίηση της δράσης «Μαθητεία φοιτητριών και φοιτητών Νομικής σε δικηγορικά γραφεία κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών» στο πλαίσιο της οποίας οι προπτυχιακοί φοιτητές των Νομικών Σχολών πανεπιστημίων της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να μαθητεύσουν σε δικηγορικά γραφεία για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, χωρίς αμοιβή.

Βασικές στοχεύσεις της δράσης αυτής είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η επαφή με το επάγγελμα και τις πιο πρακτικές πτυχές, η διεύρυνση των γνώσεων, καθώς και η εξοικείωση των σπουδαστών με αρχές και βασικές έννοιες, οι οποίες διέπουν το Νομικό Σύστημα της Κύπρου.

Παρακαλούνται τα δικηγορικά γραφεία που θέλουν να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο info@cba.org.cy το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,