Οι προτεραιότητες για το ΕΚ σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Ευρωβουλής με συμμετοχή Κύπριων Βουλευτών

Δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα οι κοινές αξίες με χώρες Αν. Εταιρικής Σχέσης, λέει ο Πρόεδρος