Με κοινές προτάσεις νόμου για τις αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις προχωρά η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής

Παγκύπρια εκστρατεία επιθεωρήσεων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τήρηση των εργασιακών νομοθεσιών