Έρευνα για την ιθαγένεια και τη δημοκρατία: Πολύ καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ οι Κύπριοι

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (91%) είναι εξοικειωμένοι με τον όρο «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ιθαγένεια και τη δημοκρατία της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο ευαισθητοποίησης ακόμη από το 2007 και μια σταθερή αύξηση από 87% που σημειώθηκε το 2015.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εξοικείωση με τον όρο “πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης” είναι στο υψηλότερο επίπεδο που είχε ποτέ: το 91% των πολιτών της ΕΕ γνωρίζει τον όρο, με το 65% να αναφέρει ότι γνωρίζει τον όρο και ξέρει τι σημαίνει. Για την Κυπριακή Δημοκρατία, οι αριθμοί αυτοί είναι 93% και 68% αντίστοιχα.

Η έρευνα διεξήχθη με 25.563 συνεντεύξεις σε επίπεδο ΕΕ  από τις 27/02 ως τις 06/03, εκ των οποίων 503 στην Κύπρο το ίδιο διάστημα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι καλά ενημερωμένοι για τα εκλογικά τους δικαιώματα – σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 71% των Ευρωπαίων και το 63% των Κυπρίων γνωρίζουν ότι κάθε πολίτης της ΕΕ που ζει στη χώρα έχει δικαίωμα να ψηφίσει και θα θέσει υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές

Επίσης, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι καλά ενημερωμένοι για τα εκλογικά τους δικαιώματα – σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά επίσης δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματα της ιθαγένειας της ΕΕ και το 56% και 51% απαντούν σωστά ότι υπάρχει το ίδιο δικαίωμα και για τις δημοτικές εκλογές.

Επιπλέον, το 92% των Ευρωπαίων και το 96% των Κυπρίων γνωρίζει ότι εκτός ΕΕ, αν δεν υπάρχει πρεσβεία ή προξενείο της χώρας τους, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια από τις διπλωματικές αρχές άλλου Κράτους Μέλους. Το 84% και 80% δηλώνουν δε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών των άλλων Κ-Μ της ΕΕ στη χώρα τους είναι επωφελής για την τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με την έρευνα του ευρωβαρόμετρου, το 89% των Ευρωπαίων και το 86% των Κυπρίων γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελίες στην Κομισιόν, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 85% και 90% αντίστοιχα γνωρίζει ότι έχει το δικαίωμα να κατοικεί σε άλλα Κ-Μ της ΕΕ αν έχει τους κατάλληλους πόρους. Τέλος, το 81% και 83% αντίστοιχα γνωρίζει ότι έχει το δικαίωμα να τύχει της ίδιας μεταχείρισης με τους πολίτες του Κ-Μ που θα επιλέξει να εγκατασταθεί.

Διαβάστε περισσότερα :

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,