Προσπάθεια Νομικής Υπηρεσίας να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του INTOSAI βλέπει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Σημαντικό το έργο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, ανέφερε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα ΗΕ

Παρέμβαση Μαυρογιάννη στη ΓΣ ΟΗΕ κατά την παρουσίαση της έκθεσης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Παρέμβαση του Αντιπρόσωπου της Κύπρου στην Έκτη Επιτροπή (Νομικές Υποθέσεις) των Ηνωμένων Εθνών για την Ενίσχυση και Προώθηση του Πλαισίου των Διεθνών Συνθηκών