Παρέμβαση του Αντιπρόσωπου της Κύπρου στην Έκτη Επιτροπή (Νομικές Υποθέσεις) των Ηνωμένων Εθνών για την Ενίσχυση και Προώθηση του Πλαισίου των Διεθνών Συνθηκών