Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τον περιβαλλοντικό θόρυβο

Σεμινάριο: Δικαστική Γραφολογία – Δικαστική Εξέταση Εγγράφων, Τρίτη 28 & Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00) 🗓

Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας