Ανακοίνωση ΠΔΣ για τον θάνατο της Γεωργίας Πολυβίου

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ανάγκη υπερψήφισης των τριών Νομοσχεδίων για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση

Ανακοίνωση ΠΔΣ για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρισης i-Justice

Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα «Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων στην Κύπρο» 🗓

Έργο Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων – Εξετάσεις Ιουνίου 2021 Νομικού Συμβουλίου και προβλεπόμενη άδεια για προετοιμασία

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την εφαρμογή και οικονομική διαχείριση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (I-JUSTICE)

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συνεργασία

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τη διαβούλευση των τριών Νομοσχεδίων για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 41(I)/2021)

Ανακοίνωση ΠΔΣ: Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 24/03/21- Διαγραφή της Εταιρείας

Ανακοίνωση ΠΔΣ, Νόμος 188(Ι)/2007 – Τροποποίηση 2021, Ενοποιημένο κείμενο