Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου – Τελετή Παρουσίασης των Εγγεργαμμένων Δικηγόρων στο Ανώτατο Δικαστήριο

Γενική υποχρέωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης Δικηγόρων

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την κυβερνοασφάλεια σε δικηγορικά γραφεία και δικηγόρους

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την εκπαίδευση σχετικά με τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Ο περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικός Κανονισμός 2021

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 14/09/21 σχετικά με τις πληροφορίες που δίνονται για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας με αιτήσεις που καταχωρούνται με τον Τύπο Π1

Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας για εμφανίσεις στο Δικαστήριο 13.09.21

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαστών Λάρνακας – Αμμοχώστου

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Κατάλογος Στενογράφων Δικαστών Πολιτικής Δικαιοδοσίας 2021-2022

Κυκλοφόρησε το 3ο τεύχος (Ιούλης-Σεπτέμβρης) 2021 (47ος τόμος) του τριμηνιαίου περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τη συνάντηση με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Δημοσίευση προκήρυξης για την Αγορά Υπηρεσιών Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου στο ΕΤΕΚ