Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο τοποθετήθηκε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, στις 7.4.2021 και 15.9.2021, σε σχέση με τα μεταρρυθμιστικά της Δικαιοσύνης Νομοσχέδια, υποστηρίζοντας την άμεση προώθηση της καθυστερημένης ήδη Μεταρρύθμισης.

Με διακύβευμα πλέον την ίδια την αξιοπιστία του δικαστικού μας συστήματος, η σκοπούμενη Μεταρρύθμιση προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη. Τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση θα οδηγήσει στην κατάρρευση της δικαιοσύνης.

Συνεπώς, οι όποιοι προβληματισμοί και οι εκφρασθείσες διαφορετικές απόψεις και τοποθετήσεις, που έλαβαν χώρα στα πλαίσια ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου – απολύτως σεβαστές και αναμενόμενες, με δεδομένη και τη σοβαρότητα του θέματος – δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τροχοπέδη στη μεταρρύθμιση, ζήτημα το οποίο τώρα πλέον εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εντέλει, τυχόν αμφισβητήσεις που αναφύονται ως προς τη συνταγματική διάσταση, θα κριθούν, ως είθισται, εν ευθέτω χρόνω, από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,