Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαστών Λάρνακας – Αμμοχώστου