Κυκλοφόρησε το 3ο τεύχος (Ιούλης-Σεπτέμβρης) 2021 (47ος τόμος) του τριμηνιαίου περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Κυκλοφόρησε το 3ο τεύχος (Ιούλης-Σεπτέμβρης) 2021 (47ος τόμος)

του τριμηνιαίου περιοδικού

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ»

ISSN: 1986-2342

Σύνταξη-Επιμέλεια ύλης: Σωτήρης Λιασίδης, Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου

Στο τεύχος αυτό, το οποίο αποτελεί το 47ο τεύχος της Επιθεώρησης Οικογενειακού Δικαίου, ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία αναφορικά με την παράθεση της ύλης. Αρχικά δημοσιεύεται ένα άρθρο, με αντικείμενο τη δυνατότητα για διατήρηση επικοινωνίας του θετού παιδιού με τη φυσική οικογένειά του. Στη συνέχεια επιχειρείται η επισκόπηση 7 αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και άλλης σχετικής νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει το μέρος των αποφάσεων των Πρωτόδικων Δικαστηρίων στο οποίο δημοσιεύονται αυτούσιες 21 αποφάσεις Οικογενειακών Δικαστηρίων καθώς επίσης 8 αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.  Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ένα σημαντικό μέρος του Οικογενειακού Δικαίου, και καθίσταται ο αναγνώστης κοινωνός της πλούσιας νομολογίας επί του θέματος.

Ακολουθεί η παράθεση-σύνοψη 5 αποφάσεων του ΔΕΕ καθώς επίσης 9 αποφάσεων του ΕΔΑΔ, σχετικές με το Οικογενειακό Δίκαιο.  Πλούσια είναι  και σχετική νομολογία Αγγλικών Δικαστηρίων εφόσον γίνεται περίληψη-σύνοψη 15 συνολικά αποφάσεων που καλύπτουν σημαντικές πτυχές του Οικογενειακού Δικαίου.  ΄Επεται Νομοθεσία και Διαδικαστικοί Κανονισμοί που αγγίζουν, έστω κατά έμμεσο τρόπο, θέματα συναφή με το Οικογενειακό Δίκαιο. Τέλος, παρατίθενται ειδήσεις του Νομικού Συμβουλίου και βιβλιογραφία.

Το τεύχος αυτό, όπως και τα προηγούμενα, διατίθενται από τους δικηγορικούς συλλόγους. Τιμή τεύχους €20-, ετήσια συνδρομή €75-.

Αρκετοί αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές του περιοδικού σε ετήσια βάση και τους αποστέλλεται το κάθε τεύχος μόλις κυκλοφορήσει.  Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα πρόσωπα, μπορούν να στείλουν έντυπο της παραγγελίας τους με όλα τα στοιχεία τους και τον αρ. θυρ. Δικαστηρίου, στην ταχυδρομική θυρίδα 25386 – 1309 Λευκωσία ή να στείλουν το δελτίο συνδρομής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση sliasidis@hotmail.com, ούτως ώστε με την κυκλοφορία του κάθε τεύχους, να τοποθετείται στις θυρίδες των Δικαστηρίων που διαθέτει ο κάθε δικηγόρος.

Κείμενα για δημοσίευση είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να αποσταλούν προς δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή με e-mailστη διεύθυνση sliasidis@hotmail.com ή με USB

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του

Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε κάτω από τον τίτλο

«Νομικά Συγγράμματα», από το επαγγελματικό facebookpagewww.facebook.com/sotirisliasides

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,