Η εναρμονιστική νομοθεσία για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ενώπιον της Βουλής

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Νέα Κυκλοφορία : “Αγώνας για επιβίωση. Πτυχές της κυπριακής πολιτικής ιστορίας μετά το 1974”, Εκδόσεις Hippasus

Χ. Θεοπέμπτου : Θα καθυστερήσουμε στην εφαρμογή περιβαλλοντικών νομοθεσιών της ΕΕ

Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με πιθανή ανάγκη για πρόσληψη αριθμού Δεσμοφυλάκων Ορισμένου Χρόνου