Αναθεωρημένη ενημέρωση για την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822

Δείτε την Αναθεωρημένη ενημέρωση για την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 αναφορικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,