Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, συζήτησε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βουλής

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, συζήτησε, μεταξύ άλλων, την Δευτέρα, η Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Κουκουμά, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής είπε ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν μια κοινωνική πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες στην Κύπρο και υπολογίζονται ότι είναι 30 με 35 χιλιάδες.

«Τα προβλήματα τους αποτυπώνονται ξεκάθαρα αν λάβει κάποιος υπόψη ότι σχεδόν οι μισές μονογονεϊκές οικογένειες βρίσκονται στην φτώχεια είτε στο όριο της φτώχειας. Αυτό υπογραμμίζει την ευθύνη του κράτους να επανεξετάσει οριζόντια και κάθετα όλες τις πολιτικές του, τις κοινωνικές πολιτικές, τις δομές ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μονογονεϊκής οικογένειας», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια οικογένεια με ένα, δύο ή και περισσότερα παιδιά που πρέπει να τα βγάλει πέρα με ένα εισόδημα».

«Οι πολιτικές του κράτους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι μια μητέρα – γιατί εννέα στις 10 μονογονεϊκές οικογένειες έχουν ως επικεφαλής τη μητέρα – πρέπει να βρίσκει τρόπο να αντεπεξέρχεται και στα καθήκοντα της εργασίας και στη φροντίδα των παιδιών. Πρέπει ακόμα το κράτος να συζητήσει το θέμα της αποκοπής του επιδόματος μονογονιού μέσα από διαδικασίες που προσβάλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των μονογονιών», πρόσθεσε.

Tις θέσεις και τις εισηγήσεις της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκων Οικογένειων και Φίλων.

Ο Σύνδεσμος εισηγείται, μεταξύ άλλων, να καταρτιστεί άμεσα Στρατηγικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Μονογονεϊκής Οικογένειας στους κοινωνικούς /κρατικούς θεσμούς αναγνωρίζοντας αυτήν και τερματίζοντας τον κατατεμαχισμό των προβλημάτων και στηρίζοντας την επιβίωση της  μονογονεϊκής οικογένειας, την αναθεώρηση όλων των κρατικών κοινωνικών δομών και πολιτικών.

Εισηγείται, επιπρόσθετα, να ενοποιηθούν όλοι οι θεσμοί έμφυλης Ισότητας για εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές ( gender mainstreaming)  με επαρκή στελέχωση και κονδύλια εφαρμογής πολιτικών, ώστε να υπάρχει πολιτική και διοικητική  εποπτεία εφαρμογής πολιτικών στήριξης των ευάλωτων ομάδων γυναικών και  των μονογονεϊκών οικογενειών.

Εισηγείται, τέλος, να συζητηθούν τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία προς υλοποίηση των παρατηρήσεων της Επιτροπής της CEDAW για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων γυναικών  περιλαμβανομένων των μεταναστριών, του δικαιώματος πρόσβασης στην δικαιοσύνης του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και σε αξιοπρεπή διαβίωση, του δικαιώματος συμμετοχής στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι με βάση πάντοτε και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη των στόχων της ισότητας η οποία προϋποθέτει τον απεγκλωβισμό γυναικών μονογονιών από τη φτώχεια, τη βία, τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,