Αν. Αντιπρύτανης Παν. Λευκωσίας: Αναγκαία η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τα τρανς άτομα στην Κύπρο

Ο Καθ. Κωνσταντίνος Φελλάς συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου στην Κύπρο

Η άμεση θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τα τρανς άτομα που ζουν στην Κύπρο ήταν η κύρια εισήγηση του Ανώτερου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Προέδρου της Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και ειδικού εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Καθηγητή Κωνσταντίνου Φελλά, στο πλαίσιο εθνικής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τη νομική και πρακτική καθημερινή ζωή των τρανς και ίντερσεξ ατόμων στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Καθ. Φελλάς παρουσίασε τα συμπεράσματα έρευνας σχετικά με τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων τρανς στην Κύπρο. Σύμφωνα με αυτά, τα άτομα τρανς στη χώρα μας αντιμετωπίζουν δυσκολία εξεύρεσης εργασίας, αισθήματα άγχους, φόβου, απογοήτευσης, ντροπής και αδικίας όταν καλούνται να παρουσιάσουν την ταυτότητά τους σε δημόσιους και άλλους χώρους, αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού από νεαρή ηλικία, κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, αλλά και στη συνέχεια στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, ενώ βρίσκονται και αντιμέτωποι με καθημερινές εμπειρίες διακρίσεων και ρατσισμού σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες.

Ως βασικές πηγές μεγάλου μέρους των δυσχερειών αυτών προσδιορίζονται η απουσία νομοθεσίας που να είναι συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δίνει τη δυνατότητα στα τρανς άτομα να προχωρήσουν σε αλλαγή των εγγράφων τους χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις και παρεμβάσεις, η ελλιπής γνώση που παρατηρείται σε διάφορους τομείς, υπηρεσίες και στην εκπαίδευση, καθώς και η ορατότητα της ταυτότητας φύλου των τρανς ατόμων σε έντυπα υπηρεσιών και έγγραφα.

Προς αντιμετώπιση των δυσκολιών με τις οποίες τα άτομα τρανς έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα, ο Καθ. Φελλάς εισηγήθηκε τη θέσπιση συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που μέσα από γρήγορες διοικητικές διαδικασίες θα δίνει τη δυνατότητα στα τρανς άτομα να προβαίνουν σε αλλαγή του φύλου και του ονόματός τους σε όλα τα επίσημα έγγραφα, στη βάση του αυτοπροσδιορισμού, χωρίς ιατρικές παρεμβάσεις.

Εισηγήθηκε επίσης την εκπαίδευση διοικητικών λειτουργών και προσωπικού των νοσηλευτικών και κρατικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών όπως η αστυνομία, αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και λειτουργών της εκπαίδευσης σε θέματα ταυτότητας φύλου, όπως επίσης την αναθεώρηση εντύπων που συμπληρώνονται σε δημόσιες και άλλες υπηρεσίες και στις οποίες ζητείται το φύλο.

Ολοκληρώνοντας, ο Καθηγητής υπογράμμισε την επιτακτική και άμεση ανάγκη για κατάρριψη συμπεριφορών μισαλλοδοξίας, προκαταλήψεων, απόρριψης, αυθαίρετης διαμόρφωσης στερεότυπων, και μυωπικών πεποιθήσεων προς τα τρανς άτομα. «Ας προβληματιστούμε για τη συνεχιζόμενη προκατάληψη εναντίον αυτών των ατόμων, ας αντιληφθούμε τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και ας αναλογιστούμε τι πρέπει να επιτευχθεί για καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα την καθολική αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής», συμπλήρωσε.

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης είναι μια δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παροχή θεματικής ανάλυσης της εφαρμογής της Σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών προς στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Στόχος είναι η στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών και η προώθηση του διαλόγου σε εθνικό επίπεδο για σημαντικά θέματα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ+. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου και τελούσε υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής, κ. Αννίτας Δημητρίου.

Πηγή: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,