Η Βουλή απέρριψε εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων

Η Βουλή ψήφισε νόμους για έγκαιρη κάλυψη των αναγκών για σχολικούς συνοδούς

Η Βουλή ψήφισε νόμους για θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια

Νόμος για αυστηρότερες ποινές για πώληση ναρκωτικών κοντά σε σχολεία και άλλους χώρους συνάθροισης ανηλίκων