Η Βουλή ψήφισε νόμους για θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια

Με 23 ψήφους υπέρ και 16 αποχές η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε δύο προτάσεις νόμου που θεσμοθετούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ιδιωτικά σχολεία και ιδιωτικά φροντιστήρια, που κατατεθήκαν από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Κυριάκο Χατζηγιάννη.

Σκοπός του πρώτου νόμου με βάση την πρόταση είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου, ώστε αφενός να θεσμοθετηθεί και να κατοχυρωθεί νομοθετικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ιδιωτικά σχολεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης και αφετέρου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Σκοπός δεύτερου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε αφενός να θεσμοθετηθεί και να κατοχυρωθεί νομοθετικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ιδιωτικά φροντιστήρια και αφετέρου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εισάγοντας τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου ο εισηγητής τους ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτουν το υφιστάμενο νομικό κενό όσον αφορά τη ρύθμιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα ιδιωτικά σχολεία και τα ιδιωτικά φροντιστήρια, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι ανάλογες προς τις ρυθμίσεις που η Βουλή ενέκρινε για τα δημόσια σχολεία με τροποποίηση του οικείου κανονιστικού πλαισίου.

Η Ολομέλεια απέρριψε τροπολογία του ΑΚΕΛ για να μην περιλαμβάνει ο νόμος τη δυνατότητα συνδυασμού της με φυσική παρουσία εκπαίδευσης ομάδας μαθητών και της ταυτόχρονης μετάδοσής της σε ομάδα μαθητών οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα εξ αποστάσεως. 

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,