Η Βουλή απέρριψε εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων

Με οριακή πλειοψηφία 23 ψήφων εναντίον και 21 υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε μετά από μια έντονη συζήτηση τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019.

Ο βουλευτές που εναντιώθηκαν στο νομοσχέδιο έκαναν λόγο για παρέμβαση της συγκεκριμένης νομοθεσίας σε ήδη υπάρχουσες στα δικαστήρια δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ όσοι τάχθηκαν υπέρ έκαναν λόγο για ανάγκη εναρμόνισης της Κύπρου με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σκοπός του νόμου ήταν η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017. Προτείνεται επίσης η εισαγωγή προνοιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι η νομοθεσία αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο που να είναι υπό εξυγίανση, αφού μπήκε εκκαθαριστής στην πρώην Λαϊκή εδώ και δύο μήνες. Έκανε λόγο για άσχετα επιχειρήματα που φέρνουν βουλευτές για να καταψηφίσουν κάτι που είναι υποχρέωση της Κύπρου να το υιοθετήσει ως χώρα της ευρωζώνης.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανοού ανέφερε ότι βρίσκονται στα δικαστήρια χιλιάδες υποθέσεων που αφορούν το κούρεμα καταθέσεων, τα αξιόγραφα, περιουσιακά δικαιώματα πρώην καταθετών της Λαϊκής και είπε ότι με μια «μαγική διατύπωση» στη νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης σε εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες, αγνοώντας συνταγματικά δικαιώματα πολιτών για αυτό το ΑΚΕΛ καταψηφίζει. Πρόσθεσε ότι δημιουργείται παράθυρο στις αρχές για να ζητούν από το δικαστήριο να διακόψει δικαστικές διαδικασίες.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι μετά από επισήμανση του ΑΚΕΛ είχε γίνει μεγάλη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών για την υποχρέωση που είχε το δικαστήριο να ικανοποιήσει αίτημα για αναστολή δικαστικών διαδικασιών και δικαστικής απόφασης. Τότε είπε, το νομοσχέδιο πήγε πίσω και αφαιρέθηκε αυτή η πρόνοια. Δεν υπάρχει, πρόσθεσε, υποχρέωση του δικαστηρίου να αναστείλει δικαστική διαδικασία όταν το ζητήσει η αρχή εξυγίανσης. Είπε ότι ο νόμος πρέπει να ψηφιστεί για να συνάδει η Κύπρος με την ΕΕ και να μην υπάρξει προσφυγή κατά της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι με τη ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσουμε συνθήκες παρέμβασης σε εν εξελίξεις διαδικασίες στα δικαστήρια εις βάρος πολιτών και ότι η ΕΔΕΚ καταψηφίζει για λόγους αρχής.

Ο βουλευτής της Πλατφόρμας Δημοκρατικών Δυνάμεων Άγγελος Βότσης ανέφερε ότι ο νόμος θα πρέπει να ψηφιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν τερματιστεί κάθε διαδικασία εξυγίανσης τραπεζικού ιδρύματος και ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης για να αποφευχθούν τα όποια παρατράγουδα.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είπε ότι ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής ζήτησε να μην ψηφιστεί ο νόμος γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες και αν ψηφιστεί τίθενται σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο τα επισφαλή δικαιώματα αυτών των ανθρώπων.

Η βουλευτής των «Ανεξάρτητων» ‘Άννα Θεολόγου έκανε λόγο για κακή μεταφορά οδηγιών που αφορούν χρηματοπιστωτική σταθερότητα και έλεγχο και παρέμβαση στις δικαστικές διαδικασίες, ενώ είπε ότι μπορεί να υπάρξουν και παράπονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το θέμα.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,