Η Βουλή ψήφισε νόμους για έγκαιρη κάλυψη των αναγκών για σχολικούς συνοδούς

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα με 38 ψήφους υπέρ, δύο προτάσεις νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Παιδείας Κυριάκου Χατζηγιάννη για έγκαιρη κάλυψη των αναγκών τον σχολείων για σχολικούς συνοδούς.

 Σκοπός του πρώτου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου, ώστε, όπου αυτό είναι εφικτό, οι ανάγκες σε σχολικούς συνοδούς για κάθε σχολική χρονιά να καθορίζονται έγκαιρα από τις αρμόδιες επαρχιακές επιτροπές και συγκεκριμένα να καθορίζονται το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου, με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό και την έγκαιρη πρόσληψη σχολικών συνοδών από τις σχολικές εφορείες.

Σκοπός του δεύτερου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε η διαδικασία πρόσληψης σχολικών συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες να ολοκληρώνεται χωρίς καθυστέρηση προς ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών.  Ειδικότερα, η πιο πάνω διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται από τη σχολική εφορεία το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτήν των αναγκών σε συνοδούς από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,