Ολοκλήρωση εγγραφής στο Έργο Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων πριν την 1η Αυγούστου – Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης

Το Τμήμα Έργου Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων Ασκούμενοι ανακοινώνει ότι όσοι  προτίθενται να εγγραφούν θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες εγγραφής βάσει του ΚΕΦ2.

Δείτε τη διαδικασία Εγγραφής – Βήματα:

  1. Νομικό Συμβούλιο – Επιστολή Έγκρισης από τον Γενικό Εισαγγελέα για εγγραφή στο μητρώο Ασκούμενων
  2. Ανώτατο Δικαστήριο – Έγγραφή στο Μητρώο Ασκούμενων 
  3. Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος – Αίτηση για το Έργο Επιδότησης (προθεσμία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης άσκησης. Π.χ. ημερομηνία έναρξης της άσκησης 01/07/2020 πρέπει η αίτηση να κατατεθεί μέχρι 01/08/2020)

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί καθυστέρηση στην υπογραφή της επιστολής έγκρισης από τον Γενικό Εισαγγελέα αναφορικά με την εγγραφή σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση που να δικαιολογεί τον λόγο της καθυστέρησης υπογραφής της εν λόγω επιστολής, μαζί με τις απαραίτητες ημερομηνίες, ώστε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος να μπορεί να παραλάβει την αίτηση σας για το Πρόγραμμα. Μετά τη λήψη της επιστολής από τον Γενικό Εισαγγελέα, η διαδικασία εγγραφής στο Ανώτατο Δικαστήριο και η κατάθεση της αίτησης για το Πρόγραμμα Επιδότησης στα γραφεία του Π.Δ.Σ., θα πρέπει να γίνονται εντός 5 εργάσιμων ημερών χωρίς καθυστέρηση, διαφορετικά η αίτηση σας πιθανόν να θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Ανακοίνωση Τμήματος Έργου Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,