Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2019 | Δικαιοδοτικό έργο

Δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα η Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2019 | Δικαιοδοτικό έργο του ΔΕΕ, η οποία αποτελεί μία σύνοψη της δικαστικής δραστηριότητας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε την έκθεση εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,