Κ. Καδής: Προτεραιότητα η υιοθέτηση του νόμου για το κλίμα