Εκδήλωση για την ασφάλεια και τη διαχείριση ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων υπό συνθήκες κρίσης – Ακυρώθηκε 🗓

Το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα :

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, 2020, η 18:00 – 19:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Μ115, Κτίριο Millennium, 1ος όροφος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τα μνημεία επιτελούν σημαντικό ρόλο στη σκιαγράφηση και οριοθέτηση των σχέσεων αντιπαλότητας μεταξύ λαών. Όταν ένα απλό πρόβλημα πολιτικής ανάγεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή σε πρόβλημα ασφάλειας (securitization), κρίνεται ζωτικής σημασίας η διατήρηση των συμβόλων που αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό και τη θρησκεία και αναπαράγουν στη μνήμη μας την ταυτότητα. Είναι αδήριτη η ανάγκη μιας διεπιστημονικής συνεργασίας των επιστημών της Αρχαιολογίας, των Διεθνών Σχέσεων και άλλων καθώς και η ανάδειξη νέων παραγόντων ασφάλειας, όπως cultural και religius security, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων και την άμβλυνση των συγκρούσεων.

Συντονισμός:

18:00 – 18:05   Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, Διεθνολόγος, Ανώτερη Επιστημονική Συνεργάτιδα του Κέντρου

Εισήγηση:

18:05 – 18:45  Κωνσταντίνα Καραθάνου, Αρχαιολόγος, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελλάδα, Υποψήφια Διδάκτωρ Βιβλικής Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

18:45 – 19:30   Συζήτηση

Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 22841600, E-mail: cceia@unic.ac.cy

Print Friendly, PDF & Email
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ