Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για το “memo” ακινήτων – Διαφωνούν οι τράπεζες με την πρόταση

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα επεξεργαστεί τις διατάξεις της πρότασης νόμου για τη σημείωση (memo) επί ακινήτων για ποσό που οφείλεται δυνάμει δικαστικής απόφασης, ώστε η αξίας της ακίνητης περιουσίας που δεσμεύεται να μην ξεπερνά το διπλάσιο της επιδικασθείσας οφειλής, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, ώστε οι ρυθμίσεις που θα προωθηθούν σε νομοθετική ρύθμιση να είναι συμβατές με το Σύνταγμα.

Η Επιτροπή Νομικών συζήτησε σε έκτακτη συνεδρία την Παρασκευή, την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού, ο οποίος σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα συμφώνησαν στην αναγκαιότητα της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. Ο εισηγητής της πρότασης νόμου εξήγησε ότι όταν εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου τοποθετείται μέμο, στο σύνολο της περιουσίας του δανειολήπτη και στο σύνολο της περιουσίας των εγγυητών, που έχει ως αποτέλεσμα όλοι να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τις περιουσίες, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό της επιδικασθείσας οφειλής. Ο κ. Κυπριανού έφερε το παράδειγμα δανειολήπτη με προβληματικό δάνειο 10.000 ευρώ, για το οποίο τέθηκε μέμο, για περιουσίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απαράδεκτο, καταχρηστικό και καθόλου αναλογικό. Εξέφρασε επίσης, ικανοποίηση επειδή όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα συμφωνούν και την εκτίμηση πως όταν ψηφιστεί σε νόμο θα βοηθήσει στην εξόφληση κόκκινων δανείων.

Ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρότεινε να περιληφθεί πρόνοια, ώστε να τίθεται μέμο, στο ακίνητο με την μικρότερη αξία σε σχέση με το ύψος του δανείου και ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών εισηγήθηκε να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ακινήτου στο οποίο τίθεται το μέμο  όπως αυτή είχε την 1 Ιανουαρίου του 2018.

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Τραπεζών εξέφρασε τη θέση ότι στο κείμενο της πρότασης νόμου ως είναι κατατεθειμένο παρουσιάζει νομικά και πρακτικά προβλήματα. Η Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Δήμητρα Βαλιαντή – Πλατή είπε ότι με την πρόταση νόμου θα μπαίνει σε άλλες περιπέτειες το σύστημα διεκδίκησης των οφειλών καθώς με τα εμπόδια που τίθενται στα μέτρα εκτέλεσης, εκμηδενίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης.Η κ. Πλατή είπε στην Επιτροπή Νομικών ότι σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία η εκποίηση ακινήτων είναι στους 6 μήνες και τα μέτρα εκτέλεσης είναι πιο άμεσα. Ανέφερε επίσης ότι με βάση τον νόμο για την ελευθεροποίηση του επιτοκίου το αρχικό ποσό του δανείου μπορεί με τους τόκους να υπερδιπλασιαστεί. Η κ. Πλατή είπε ακόμη ότι με την πρόταση νόμου δυνατόν να προκύπτουν ζητήματα φορολόγησης καθώς για το ίδιο θέμα πριν 13 χρόνια, ο φόρος έφερε ένσταση και ζήτησε να μην προσεγγιστούν ελαφρά τα θέματα που εγείρει ο Σύνδεσμος Τραπεζών και να γίνει καλύτερη μελέτη.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δανειοληπτών είπε πως αρκετά αδειούχα ιδρύματα παραχωρούσαν δάνεια με υπέρμετρες εξασφαλίσεις, με αποτέλεσμα να εκδίδεται απόφαση Δικαστηρίου σε υπέρμετρες εξασφαλίσεις που θα έχει αποτέλεσμα δέσμευση ή και εκποίηση περιουσίας υπέρμετρης αξίας σε σχέση με τις οφειλές.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι στο εξωτερικό οι διαδικασίες ανάκτησης οφειλών ισχύουν χρόνια, υπάρχει και η διαδικασία της ιδιωτικής παραχώρησης. Δηλαδή είπε ο δανειολήπτης μπορεί να παραχωρήσει οικειοθελώς στην τράπεζα την εξασφάλιση του δανείου και να συνεχίσει ακολούθως τη ζωή του από την αρχή. Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο η λάθος εκτίμηση του οφειλέτη διαιωνίζεται και εξέφρασε την άποψη ότι οι τράπεζες βολεύονταν με τις μακροχρόνιες διαδικασίες, καθώς οι οφειλέτης θα πληρώσει όσα και όποτε αποφασίσει η τράπεζα να πάρει το λαβείν της. Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε και στο σχέδιο Εστία και είπε ότι σε πολλές αιτήσεις που έγιναν υπάρχει το ιδιωτικό μέμο. Πρόσθεσε ότι από τις 2.500 αιτήσεις που εξέτασε οι 1000 υποθέσεις διαιωνίζονταν λόγω μέμο. Στη συνέχεια ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι αρκετές εταιρείες ανάπτυξης γης επειδή όταν έκτιζαν τα ακίνητα δεν υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας οι τράπεζες ζητούσαν προσωπικές εγγυήσεις από τους διευθυντές ή και τους μετόχους και τώρα συναντώνται πολλές περιπτώσεις στις οποίες παρόλο που εκδόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας, υπάρχουν μέμο σε περιουσίες εκατομμυρίων των εγγυητών. Είπε επίσης ότι αυτή η πρακτική είναι πιο ευρεία σε δάνεια που δόθηκαν από Συνεργατικά Ιδρύματα.

Σε δήλωση μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας είπε πως μετά την αλλαγή της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις και την επιτάχυνση των διαδικασιών οι Τράπεζες δεν μπορούν να προβάλουν προσκόμματα και να διαιωνίζουν τα χρέη. Οι σημερινές πρακτικές στο τέλος της ημέρας συμφέρουν τις τράπεζες, συνέχισε. Ο κ. Παπαδούρης είπε ακόμα ότι για ένα προβληματικό δάνειο 100 χιλιάδων ευρώ  δόθηκε επιτόκιο 5%, μετά την δικαστική απόφαση το επιτόκιο ανεβαίνει στο 14% και επιπλέον είναι δεσμευμένη όλη η περιουσία του δανειολήπτη και όλη η περιουσία των εγγυητών. Στη δήλωση ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι θα πρέπει τα μέμο να τίθενται μόνο σε περιουσία του πρωτοφειλέτη και εξέφρασε την άποψη ότι η οικονομία στην προσπάθεια ανάπτυξης θα βρει μπροστά της τα μέμο για τις προσωπικές εγγυήσεις που έβαζαν οι μέτοχοι στις εταιρείες ανάπτυξης γης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Γιώργος Γεωργίου, είπε ότι η Επιτροπή Νομικών θα επανέλθει  επειδή το θέμα είναι σοβαρό.  Πρόσθεσε ότι θα μελετηθούν οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων και διαβεβαίωσε ότι  δεν θα ψηφιστεί νόμος αβρόχοις ποσίν. Ο κ. Γεωργίου σημείωσε τη θετική στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την εκ πρώτης όψεως θετική στάση του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εξέφρασε επιφυλάξεις για την αξία των ακινήτων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε κατά τη συνεδρία ότι υπάρχει ανισορροπία όπλων μεταξύ τραπεζών – δανειοληπτών και είπε πως εφόσον τα δύο Υπουργεία συμφωνούν στη φιλοσοφία της πρότασης νόμου θα πρέπει να συμβάλουν να αντιμετωπιστούν τα πρακτικά ζητήματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσουν οι εκβιασμοί των Τραπεζών και δηλώνοντας ότι το ΔΗΚΟ θα συμβάλει ώστε να ετοιμαστεί ένα κείμενο νόμου το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και που να μην δημιουργεί αδικίες. Πρόσθεσε πως η πρόθεση του ΔΗΚΟ είναι η πρόταση νόμου του κ. Κυπριανού να συζητηθεί με την  πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, η οποία διαλαμβάνει ότι ο τόκος δε θα  μπορεί το ποσό να υπερβεί το διπλάσιο και ότι στο διπλάσιο θα τερματίζεται η επιβολή τόκων.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email