Κ.Ε: Συμμόρφωση εκτελεστικής εξουσίας με τη GRECO, σε εκκρεμότητα η νομοθετική και η δικαστική

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κυριάκου Κούσιου, η έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναγνωρίζει το έργο που έχει επιτελέσει η Κυβέρνηση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και επισημαίνει το γεγονός ότι έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα τα οποία αφορούν τόσο την ενίσχυση του νομικού πλαισίου όσο και μέτρων που έλαβε και λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, όπως το κλείσιμο των δεκάδων χιλιάδων εταιρειών κέλυφος. Επισημαίνει επίσης ότι η έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, συμφωνεί με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκθεση της Moneyval, οι οποίες καταγράφουν την πρόοδο και τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Κύπρος.

Υπενθυμίζει ακόμη, τη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις συστάσεις του Τρίτου Γύρου αξιολόγησης της GRECO που αφορούσαν την εκτελεστική εξουσία. Ωστόσο, ο κ. Κούσιος αναφέρει στη δήλωση του ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η συμμόρφωση της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας με τις συστάσεις που αφορούν τους αντίστοιχους θεσμούς και τα μέλη τους.

“Είναι, λοιπόν, αναντίρρητη πλέον η διαπίστωση πως η Κυβέρνηση έχει  παραγάγει εξαιρετικά σημαντικό έργο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και αυτό αναγνωρίζεται και καταγράφεται από τους εγκυρότερους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. Το κλειδί στην καταπολέμηση της διαφθοράς ήταν και είναι η πολιτική βούληση και η δημιουργία  αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου. Ως Κυβέρνηση δώσαμε το σύνθημα για μηδενική ανοχή, ενώ ταυτοχρόνως ενισχύσαμε και συνεχίζουμε να ενισχύουμε στο μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό τους σχετικούς θεσμούς”, πρόσθεσε.

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίηση της Κυβέρνησης για τα αποτελέσματα διεθνών οργανισμών σχετικά με το έργο της Κυβέρνησης που συμβάλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα και ενισχύει την ποιότητα της δημοκρατίας στην Κύπρο.

Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email