Για την ανεξαρτητοποίηση της Νομικής Υπηρεσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς συζήτησαν Γενικός Εισαγγελέας – Πρόεδρος ΔΗΚΟ

Στο ΔΕΕ οι υποθέσεις περί αποζημίωσης ιδιωτών για την αναδιάρθρωση του 2013

Υπουργός Εξωτερικών: Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Η.Ε για τις παραβιάσεις της Τουρκίας