Πρόσκληση συμμετοχής στα “Business Ethos Awards 2020”


Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Cyprus Integrity Forum στοχεύουν στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον τομέα των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, συνδιοργανώνουν τα Βραβεία Επιχειρηματικής Ακεραιότητας 2020Business Ethos Awards 2020 στην Κύπρο.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση, η αναγνώριση και η επιβράβευση εξαιρετικής προσπάθειας που αποδεδειγμένα συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενδυνάμωση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας εντός της εταιρείας/οργανισμού. Μέσω αυτής της προσπάθειας  προωθείται η θετική συμβολή μίας εταιρείας/οργανισμού στην κοινωνία, η κοινωνική και ηθική δέσμευση κατά της διαφθοράς, οι αρχές και οι αξίες για διαφάνεια όπως αυτές μεταδίδονται στους εργαζομένους, τη διεύθυνση, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους μετόχους της εταιρείας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

Στο Διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Οργανισμοί Δημοσίου Συμφέροντος (Εταιρείες που βρίσκονται στο Χρηματιστήριο, Τραπεζικοί Οργανισμοί, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί), συμπεριλαμβανομένων Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (π.χ. CYTA, ΑΗΚ, Δημόσια Πανεπιστήμια, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας κ.ά.)
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις- Επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 50 άτομα

Προσοχή:

-Οι εταιρείες/οργανισμοί που έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί εις βάρος τους διερεύνηση για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο Διαγωνισμό.

-Εάν μετά την υποβολή της αίτησης προκύψει δικαστική απόφαση ή ποινική υπόθεση εναντίον της αιτήτριας εταιρείας/οργανισμού, το άτομο που υποβάλει την αίτηση οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή άμεσα. Αν η εταιρεία/οργανισμός βρεθεί ένοχη, η αίτηση αποσύρεται. Αν η εταιρεία/οργανισμός δεν γνωστοποιήσει τα προαναφερόμενα και γίνει η επιλογή της ως νικήτρια, τότε το βραβείο αφαιρείται από αυτή.

-Εάν εναντίον βραβευθείσας εταιρείας/οργανισμού προκύψει δικαστική απόφαση ή συναφής ποινική πράξη, τότε οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα αφαίρεσης του βραβείου καθώς και του δικαιώματος χρήσης του για σκοπούς προβολής, για όσα χρόνια υπολείπονται, από τη συγκεκριμένη εταιρεία/οργανισμό.

Αίτηση συμμετοχής

Δείτε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες στο info@cyprusintegrityforum.org και τηλεφωνικώς: 22 025772.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,