ΔΕΕ: Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας υποχρεούται να συμβάλλει στις δαπάνες για τη θέρμανση κοινόχρηστων χώρων