Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την Αφερεγγυότητα από το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την Αφερεγγυότητα την εβδομάδα 9 – 13 Δεκεμβρίου 2019, στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Στα σεμινάρια θα λάβουν μέρος Δικαστές Επαρχιακών Δικαστηρίων, Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητές και Λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας, όπως επίσης και του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές των σεμιναρίων, οι Δικαστές κ. Leif Clark από τις Η.Π.Α και η κα Marie Baker από την Ιρλανδία θα παρουσιάσουν, με τρόπο πρακτικό και διαδραστικό, το πλαίσιο της Αφερεγγυότητας και συγκεκριμένα πρόνοιες που αφορούν τον περί Εταιρειών Νόμο που σχετίζεται με το Διορισμό Εξεταστών και τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο σε σχέση με Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής. Θα γίνει, επίσης, μία παρουσίαση για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο σε σχέση με τους υπό αναφερόμενους νόμους. 

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,