ΔΕΕ: Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας υποχρεούται να συμβάλλει στις δαπάνες για τη θέρμανση κοινόχρηστων χώρων

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-708/17 EVN Bulgaria Toplofikatsia κατά Nikolina Stefanova Dimitrova και C-725/17 Toplofikatsia Sofia κατά Mitko Simeonov Dimitrov, με την οποία ορίζει ότι το Δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε κτίριο επί του οποίου έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία υποχρεούται να συμβάλλει στις δαπάνες για τη θέρμανση των κοινόχρηστων μερών.

Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ αποφάνθηκε επί της μεθόδου χρέωσης της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας σε κτίρια επί των οποίων έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία και επισήμανε ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2006/32, τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, παρέχονται στους τελικούς καταναλωτές, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανσης ατομικοί μετρητές που μετρούν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωσή τους.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως

Print Friendly, PDF & Email