Αρνητική η πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως του ΔΕΕ για την επωνυμία “χαλλούμι”