Αρνητική η πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως του ΔΕΕ για την επωνυμία “χαλλούμι”

Στις 17 Οκτωβρίου 2019 δημοσιεύτηκε η πρόταση της Γ.Ε Juliane Kokott για την Υπόθεση C‑766/18 P μεταξύ του Ιδρύματος για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), με την οποία προτείνει στο Δικαστήριο της Ε.Ε την απόρριψη της αίτησης αναιρέσεως που άσκησε το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου.

Διαβάστε αυτούσια την πρόταση.

Το ίδρυμα εξασφάλισε την ονομασία HALLOUMI ως συλλογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τυρί. Τώρα πλέον προσπαθεί, βασιζόμενο στο εν λόγω σήμα, να εμποδίσει βουλγαρική εταιρία να κατοχυρώσει εικονιστικό σήμα που επίσης αφορά τυρί και περιέχει τη λέξη BBQLOUMI, με τις προσπάθειες του να αποβαίνουν άκαρπες.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,