Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης για αναβάθμιση και ενίσχυση της ψηφιακής τεχνολογίας των γυναικείων οργανώσεων

Συμβούλιο Ευρώπης: Διάσκεψη 47 Υπουργών Δικαιοσύνης για τις ψηφιακές προκλήσεις