Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης για αναβάθμιση και ενίσχυση της ψηφιακής τεχνολογίας των γυναικείων οργανώσεων

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Έμιλυ Γιολίτη, προωθώντας και στηρίζοντας την ψηφιακή επιμόρφωση των γυναικών και ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Επιτρόπου Ισότητας και Προέδρου του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Ιωσηφίνας Αντωνίου, κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για την αναβάθμιση και ενίσχυση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη δημιουργία υποδομών για επιχορήγηση της αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα Μέλη των γυναικείων οργανώσεων. Η πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

Οι γυναικείες οργανώσεις που είναι μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας υποχρεούνται, βάσει της Πρότασης, να εκπαιδεύσουν και επιμορφώσουν το προσωπικό των γραφείων τους από πιστοποιημένους επαγγελματίες. Στο Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συμμετέχουν 17 γυναικείες οργανώσεις.

Η ανάγκη προέκυψε και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία ανέδειξε την τεράστια σημασία της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του ψηφιακού τομέα.  Οι δραστηριότητες των γυναικείων οργανώσεων κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας μειώθηκαν δραστικά, με τα θέματα ισότητας να παραμένουν στάσιμα χωρίς να μπορούν οι γυναικείες οργανώσεις να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις εργασίες τους και ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητη η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των οργανώσεων αλλά και των τεχνολογικών γνώσεων των στελεχών των οργανώσεων.

Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να καταβληθεί, υπό μορφή χορηγίας, για το σκοπό αυτό είναι περίπου €17,000.  Σε κάθε μία από τις οργανώσεις αναλογεί ποσό ύψους 1000 ευρώ.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,