Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης για αναβάθμιση και ενίσχυση της ψηφιακής τεχνολογίας των γυναικείων οργανώσεων