Ψηφιακή Πολιτική Εταιρειών και Βιομηχανία

Οι Εταιρείες αντιμετωπίζουν τώρα μια επιλογή: Πηγαίνετε ψηφιακά ή … στον αναπνευστήρα

Ο επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός, για πολλές εταιρείες, θα είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας σε αυτήν την άχαρη και αγχώδη εποχή που ζούμε. Πιο κάτω θα αναφερθούμε σε μερικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις επιχειρήσεις καθώς ξεκινούν αυτό το κρίσιμο ταξίδι στα χρόνια της πανδημίας.

Υπάρχει πολλή συζήτηση σήμερα για το ποιο θα είναι το σχήμα της οικονομικής ανάκαμψης. Αλλά αυτές οι συζητήσεις πραγματικά χάνουν τον κρίσιμο αντίκτυπο της ιστορικής στιγμής στην οποία ζούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι ανεξάρτητα από το σχήμα της οικονομικής ανάκαμψης, η σύνθεση της μετα-πανδημικής οικονομίας θα είναι δραματικά διαφορετική.

Οι εταιρείες που δεν μετατρέπονται ψηφιακά θα αποτύχουν

Έξι, και πλέον μήνες, μετά την κρίση του COVID-19, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γιατί μερικές εταιρείες είναι φαινομενικά σε καλύτερα επίπεδα από άλλες – και γιατί σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες ενδεχομένως να βρίσκονται και σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν οι ίδιες πριν. 

Η απάντηση σε αυτό βρίσκεται σε έναν από τους βασικούς δείκτες της συνεχιζόμενης μετάβασης, όπου τείνει να είναι εκείνες οι εταιρείες που είχαν ήδη εφαρμόσει επιτυχώς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε πλατφόρμες ή εκείνες που μπόρεσαν να υιοθετήσουν γρήγορα την ψηφιοποίηση. Εταιρείες που δεν μεταμορφώνονται ψηφιακά θα μείνουν πίσω και θα παύσουν να υπάρχουν.

Για όλες τις εταιρείες που έχασαν κέρδη από τη χαμηλή ζήτηση των καταναλωτών που προκαλείται από το COVID-19, υπήρχαν πολλές εταιρείες που μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να βγουν στην κορυφή. Πολλοί λιανοπωλητές μπόρεσαν να αυξήσουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο καθώς η ζήτηση για ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε. Τα γυμναστήρια μπόρεσαν να ξεκινήσουν ζωντανά μαθήματα γυμναστικής για τα μέλη τους μέσω των δικών τους εφαρμογών και στα κοινωνικά μέσα. Οι πλατφόρμες κοινής χρήσης και παράδοσης ήταν σε θέση να επεκτείνουν τις υπηρεσίες σε άλλους τομείς και τους βοήθησαν να μετακινηθούν στο διαδίκτυο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν περιορίστηκε αυστηρά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Μεταξύ άλλων επέτρεψε την αύξηση της εξ αποστάσεως εργασίας και μείωσε το κόστος. Η μετάβαση σε κατανεμημένες λύσεις εργατικού δυναμικού, η μείωση των φυσικών αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και η μετάβαση σε ένα μοντέλο διαχειριζόμενων υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως εργαλείο οικονομικής αποδοτικότητας.

Ο παγκόσμιος τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αναπτυχθεί απότομα φέτος

Σύμφωνα με την έρευνα της Digital Sentiment US, η λιανική βιομηχανία (παντοπωλεία και είδη ένδυσης) είναι ο προπομπός στην αύξηση της ψηφιακής υιοθέτησης από τους καταναλωτές. Οι βιομηχανίες λιανικής και λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου κατάφεραν να αυξήσουν την ψηφιακή υιοθέτηση κατά 100% και 40%, αντίστοιχα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τη βιομηχανία λιανικής σημαίνει αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των υπαρχόντων συστημάτων τους, υιοθέτηση του DevOps (ένα σύνολο πρακτικών που στοχεύει να συντομεύσει τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης συστημάτων) για εκσυγχρονισμό και διατροφή και χρήση του cloud και οτιδήποτε ως υπηρεσίας. Η λιανική βιομηχανία έχει αναδειχθεί ως φάρος ανθεκτικότητας παρέχοντας προσωπική και απρόσκοπτη εμπειρία πελατών με την έξυπνη χρήση αναλυτικών στοιχείων, AR, VR, AI(τεχνητής νοημοσύνης και παρεμφερή δεδομένων) και αναγνώρισης προσώπου.

Βιομηχανία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Άλλες βιομηχανίες βλέπουν επίσης παρόμοιες τάσεις. Οι τράπεζες εστιάζουν όλο και περισσότερο στις διαδικτυακές τραπεζικές και τηλεφωνικές εφαρμογές, ενώ η βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης κάνει όλο και περισσότερες διαδικτυακές συμβουλές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων με βάση την πλατφόρμα θα καθορίσουν τη μορφή των ανακτήσεων των μεμονωμένων οργανισμών και υπάρχουν κανόνες, οδηγίες και καθιερωμένες μέγιστες πρακτικές για την εξασφάλιση επιτυχίας σε αυτόν τον τομέα.

Μπορούν οι κατεστημένες επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται και να σκέφτονται σαν ψηφιακό εργαλείο ως μέρος του ευρύτερου ψηφιακού τους μετασχηματισμού; Κάποιος μπορεί να απαντήσει ότι ναι, αυτό είναι δυνατό. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν την αριστεία της μηχανικής με την εμπειρία της βιομηχανίας, την εξειδικευμένη οριζόντια εξειδίκευση, τα στοιχεία της πλατφόρμας και τα πνευματικά δικαιώματα που αποτελούν τον πυρήνα των σύγχρονων ψηφιακών επιχειρήσεων σήμερα.

Ένας τυπικός κύκλος ζωής ψηφιακού μετασχηματισμού θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια καλά αρθρωτή ψηφιακή ατζέντα και μια αξιολόγηση ετοιμότητας. Αυτό θα οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών του οργανισμού και σε έναν χάρτη πορείας για τη δημιουργία μοναδικών ψηφιακών υπηρεσιών και προτάσεων προϊόντων.

Υπάρχει πλέον η αντίληψη ότι μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός να είναι ευέλικτος και να ενισχύσει την απόδοση επένδυσης βραχυπρόθεσμα. Μπορεί κανείς να εξετάσει ευέλικτες πρωτοβουλίες μετασχηματισμού που προσφέρουν οφέλη βραχυπρόθεσμα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι επιτυγχάνεται η μακροπρόθεσμη, βασισμένη στην πλατφόρμα αρχιτεκτονική που μπορεί να δημιουργήσει ανοιχτές, επεκτάσιμες, έξυπνες και συνδεδεμένες πλατφόρμες που θα χρησιμοποιούν ανοιχτά API και σύνολα δεδομένων, κατάλογοι υπηρεσιών, ένα πλαίσιο ολοκλήρωσης, μικροϋπηρεσίες, εργαλεία συνεργασίας και λύσεις για ευέλικτη υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας των εταιρειών.

Ψηφιακή ευελιξία σημαίνει ότι οι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούν συνεχώς την ψηφιακή τους ωριμότητα αλλά και βιωσιμότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένες δυνατότητες και καινοτομία, ακόμη και σε γρήγορη ανάπτυξη. Όσον αφορά την απόδοση επένδυσης, καλέστε τα ξεχωριστά έργα και δραστηριότητες που πραγματοποιούν απτά και ποσοτικά αποτελέσματα. Αυτά τα έργα αποτελούν ένα καλό μέτρο γρήγορης υλοποίησης της απόδοσης επένδυσης, ενώ οι βέλτιστες πρακτικές από αυτά τα φωτεινά σημεία θα ενισχύσουν την υιοθέτηση της ψηφιακής ευελιξίας μεταξύ των οργανισμών – κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε βελτιωμένη απόδοση επένδυσης.

Η επιχειρηματική καλοσύνη που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό είναι αυτό που μετράει σε μια κρίση

Μια ακόμη βασική πτυχή είναι να διασφαλιστεί ότι συνεργάζεται με έναν συνεργάτη που κατανοεί τα σύγχρονα μοντέλα πλατφόρμας και χτίζει ευέλικτα συστήματα, και που ευθυγραμμίζεται με το όραμα του οργανισμού για τις επιχειρήσεις και την απόδοση επένδυσης. Ένας συνεργάτης που είναι ευέλικτος και αρκετά ευκίνητος για να στρατολογήσει τα στρατεύματά του σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών. Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι πελάτες εκτιμούν τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την ισοκρατία από τον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής τους. Κάτι που η ψηφιακή ανοικοδόμηση στην ολότητά της μπορεί να τους προσφέρει, αφού το διαδίκτυο είναι εκ φύσεως ένα μέσο ισοκρατίας, ισονομίας και αδιαίρετων δικαιωμάτων. Οι πελάτες, πλέον, αναζητούν συνεργάτες που μπορούν να επαναπροσδιορίσουν, να μεταρρυθμίσουν και να αποδώσουν στο νέο φυσιολογικό, καθώς θα ήταν μεγάλη απώλεια εάν οι συνεργάτες επιστρέψουν στους παλιούς τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά το COVID-19.

Καταληκτικό συμπέρασμα

Η πραγματικότητα είναι ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία θα επηρεαστούν με πολύπλοκο και δύσκολο να προβλεφθεί τρόπο. Εξαρτάται από το πόσο επιτυχημένα είναι τα μέτρα κοινωνικής απόστασης, πόσο καλά λειτουργεί η επαφή και η ανίχνευση, και πόσο γρήγορα μπορούμε να πάρουμε ένα εμβόλιο όχι μόνο να αναπτυχθεί αλλά και να αναπτυχθεί ευρέως.

Για τις επιχειρήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν πάντα απαραίτητος. Τώρα, στο τρέχον σενάριό μας, αυτό το ταξίδι έχει καταστεί επείγον και κρίσιμο εάν οι επιχειρήσεις πρόκειται να εμφανιστούν με επιτυχία και κερδοφόρα. Είναι ένα στοίχημα, για το ποιες εταιρείες βρέθηκαν προετοιμασμένες για αυτόν τον νέο ψηφιακό κόσμο και πόσες χρειάστηκαν να αναδιαρθρωθούν από την μία μέρα στην άλλη ένεκα της πανδημίας. 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,