Απορρίφθηκαν οι αναπομπές ΠτΔ για κατάργηση διπλής φορολογίας στα καύσιμα, κατάργηση ΦΠΑ στους ρύπους στο ρεύμα και αναστολή εκποιήσεων