Κομισιόν: Παράταση στην εφαρμογή νέων κανόνων ΦΠΑ ηλεκτρονικού εμπορίου και ανταλλαγής στοιχείων DAC

Η Κομισιόν αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη ισχύος του πακέτου ηλεκτρονικού εμπορίου ΦΠΑ κατά 6 μήνες και να προτείνει την αναβολή ορισμένων προθεσμιών κατάθεσης και ανταλλαγής πληροφοριών βάσει της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία (DAC), προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα Κράτη Μέλη λόγω πανδημίας. Αυτοί οι κανόνες θα ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2021 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2021, δίνοντας στα Κράτη Μέλη και στις επιχειρήσεις περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν για τους νέους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΦΠΑ.

Σε σχέση με τη δεύτερη απόφαση, με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές, τα Κράτη Μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις επιπλέον μήνες για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς λογαριασμούς, των οποίων οι δικαιούχοι είναι φορολογούμενοι σε άλλο Κ-Μ. Ομοίως, τα Κράτη Μέλη θα έχουν τρεις επιπλέον μήνες για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού.

Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώθηκαν σχετικά με αυτές τις προτάσεις.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,