Νέοι αριθμοί εγγραφής ΦΠΑ εμπορευόμενων στη Βουλγαρία

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τις Φορολογικές Αρχές Βουλγαρίας, από τις 4/1/2022 οι αριθμοί εγγραφής ΦΠΑ συγκεκριμένων προσώπων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στη Βουλγαρία για σκοπούς ΦΠΑ, έχουν αλλάξει.

Ως εκ τούτου, εμπορευόμενοι οι οποίοι, από την πιο πάνω ημερομηνία, πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές υπηρεσιών προς εγγεγραμμένους εμπορευόμενους ΦΠΑ Βουλγαρίας, θα πρέπει να ζητήσουν τον νέο αριθμό εγγραφής ΦΠΑ Βουλγαρίας τον οποίο να επαληθεύσουν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕ στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, πριν την έκδοση τιμολογίου και τη συμπλήρωση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,