Ανακοίνωση ΠΔΣ για την έναρξη του προγράμματος του «Νομικού Γραμματισμού» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)

Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την έμφυλη ισότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είπε ο ΥΠΠΑΝ

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επεξεργάζεται και θα προωθήσει τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για την Ειδική Εκπαίδευση

Δημόσια Τοποθέτηση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Δέσπως Μιχαηλίδου αναφορικά με το κλείσιμο των εκπαιδευτηρίων Φανερωμένης

Από την 25η Ιουλίου του 2021 σε ισχύ μόνο το Μητρώο Α ως κατάλογος εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων

Το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να τοποθετούνται δημόσια

ΥΠΠΑΝ: Το επίδομα των καλλιτεχνών καθυστέρησε λόγω της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων