Από την 25η Ιουλίου του 2021 σε ισχύ μόνο το Μητρώο Α ως κατάλογος εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υπενθυμίζει όλους τους ιδιοκτήτες ήδη εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Ι.Φ/Ι.Ε.Κ.) ότι σύμφωνα με τα άρθρα 9.-(4) και 28.-(2) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2018, από τις 25/07/2021 θα βρίσκεται σε ισχύ μόνο το Μητρώο Α, ως ο κατάλογος με τα εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι ως εκ τούτου θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, που δεν είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Α, να διευθετήσουν τυχών εκκρεμότητες που υπάρχουν, ώστε να προχωρήσουμε στην καταχώρισή τους στο Μητρώο Α έγκαιρα.

«Σε διαφορετική περίπτωση», αναφέρει, «θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 της νομοθεσίας. Η νέα νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi /nomothesia.html».

Προσθέτει ακόμα ότι οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, τα οποία είναι καταχωρημένα στον Υφιστάμενο Κατάλογο θα πρέπει να αποστείλουν, το συντομότερο δυνατόν, τα έντυπα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 21» και  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στον σύνδεσμο http://www.moec.gov.cy /idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html, για έλεγχο των στοιχείων τους (διδακτικό προσωπικό, αναλυτικά προγράμματα, επωνυμία, κτηριολογικές εγκαταστάσεις κ.ά.), έτσι ώστε εάν δεν έχουν εκκρεμότητες, να καταχωριστούν στο ΜΗΤΡΩΟ Α.

Εξάλλου, οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, τα οποία είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Β, θα πρέπει να αποστείλουν, σε πιστοποιημένα αντίγραφα, όλα τα πιστοποιητικά που υπολείπονται και αφορούν τις κτιριολογικές εγκαταστάσεις (άδεια οικοδομής ή/και τελική έγκριση από τον δήμο/έπαρχο)  του φροντιστηρίου τους, έτσι ώστε να καταχωριστούν στο Μητρώο Α.

Στο μεταξύ, σημειώνει ότι πρόσωπα που επιθυμούν να προβούν σε ίδρυση και λειτουργία νέων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, θα πρέπει να μελετήσουν τη νέα νομοθεσία και να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα, προσκομίζοντας παράλληλα και όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Όλες οι πληροφορίες, έντυπα και διαδικασίες βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy /idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html.  

Τέλος, αναφέρει ότι σε περίπτωση που το Ιδιωτικό Φροντιστήριο έχει τερματίσει τη λειτουργία του, θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,